Сертификация и въвеждане на системи за контрол на дървесина, хартия и техните производни

В БРАНШОВЕТЕ ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЯ, ОПАКОВКИ И ДР.

Имате нужда от сертификация и разработки на системи по стандарт?

За нас

„Щерев Консулт“ ЕООД извършва сертификация под акредитацията на реномирани европейски сертифициращи организации и консултиране на фирми по международния стандарт за дървесина и хартия.

Ние можем да направим анализ на дейността на Вашата фирма, която работи с дървесина или други горски продукти – ще изготвим необходимата Ви документация и ще подготвим ръководния Ви персонал.

В процеса на консултиране ние използваме нашия дългогодишен опит в областта на мебелната и дървообработващата промишленост, производството на хартия и опаковки, за да бъдете в крак с изискванията на съвременния пазар.

Запознайте се и с другите направления в нашата дейност.

Особености на подхода ни при сертификация и консултиране

Държим разработените от нас системи да бъдат понятни, достъпни и лесни за използване

Стремим се да използваме всички налични ресурси на клиентите, за да могат те да отговорят на изискванията на стандартите с минимален разход на средства, време и персонал

Осигуряваме подкрепа и съдействие по множество проблеми и след получаване на сертификата

Разработваме интегрирани системи за сертифициране на дървесина и хартия с други, сродни на тях – ISO (9001, 14000, 27000), което спестява на клиентите ни финанси и време

Съдействаме за участие в обучения от реномирани експерти в областта на системите за качество, за което ще получите съответния сертификат

Готови сте да се сертифицирате по международен стандарт?

Защо да се сертифицирате по системата FSC®

Сертификатът открива достъп до нови пазарни сегменти без инвестиции в конструиране, машини, производствена база, нов персонал и реклама

Подобрява публичния имидж на компанията сред клиенти във високия ценови сегмент

Опазването на природата и отговорното управление на горите е модерно и актуално

Подобни мерки все по-често ще се финансират от национални и европейски програми

Сертификатът представлява пряка връзка между гората и крайния клиент

Ще имате доказан принос в борбата с климатичните промени

Връзка с нас